สล็อต pgslot

สล็อต pgslot

ความแตกต่างของสีสามารถปรับอัตราการเร่งความเร็วของจักรวาลได้

ความแตกต่างของสีสามารถปรับอัตราการเร่งความเร็วของจักรวาลได้

ซูเปอร์โนวา Type 1a สองรสชาติทำให้การประมาณระยะทางซับซ้อนขึ้นการขยายตัวของจักรวาลอาจไม่เร็วเท่าที่นักวิจัยคิด ซุปเปอร์โนวาประเภท 1a ซึ่งเป็นดาวระเบิดที่ใช้วัดระยะทางไปยังกาแลคซี่อื่น มีสองรสชาติ การวิจัยใหม่ระบุ ความซับซ้อนดังกล่าวอาจนำไปสู่การประเมินค่าสูงไปว่าซุปเปอร์โนวาที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นอยู่ห่างไกลเพียงใด ประมาณสองในสามของซุปเปอร์โนวาประเภท 1a ในกาแลคซีใกล้เคียงจะมีสีแดงเล็กน้อยกว่าที่อื่นๆ นักวิจัยรายงาน ใน...

Continue reading...