สล็อตออนไลน์ กระทรวงเกษตร เตรียมความพร้อมเสนอ แผนฟื้นฟูโควิด-19 รอบ 2

สล็อตออนไลน์ กระทรวงเกษตร เตรียมความพร้อมเสนอ แผนฟื้นฟูโควิด-19 รอบ 2

สล็อตออนไลน์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้เตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการต่าง ๆ ภายใต้ แผนฟื้นฟูโควิด-19 รอบ 2 จำนวน 3 โครงการด้วยกัน วันที่ 26 ต.ค. 64 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.2 การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งโครงการที่อยู่ในการบริหารกำกับของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ) มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนโครงการในประเด็นของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและครอบคุลมมากขึ้น การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดำเนินการและงบประมาณให้เกิดความสอดคล้อง โดยที่ประชุมเห็นชอบในร่างโครงการเบื้องต้น และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อดำเนินการเสนอโครงการตามกรอบระยะเวลาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อเร่งจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ให้เป็นไปตามคำสั่งสำนักงาน คปภ. เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรน ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้เห็นชอบมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สธ. ตั้งโต๊ะแถลงหลังพบ โควิดเดลต้าพลัส ชี้คนละตัวกับอังกฤษ ไม่กระทบเปิดประเทศ

สธ. ออกมาแถลงหลังพบผู้ป่วย โควิดเดลต้าพลัส ในประเทศไทย เผยเป็นโควิดคนละชนิดกับที่พบในอังกฤษ ยืนยันไม่กระทบการเปิดประเทศ นาย สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการพบโควิดเดลต้าพลัสในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยชาย 1 ราย ออกมาพบเดลตาพลัส AY.1 สายพันธุ์นี้เกิดการกลายพันธุ์ที่ K417N ยังไม่มีข้อมูลในโลกนี้ว่า ตำแหน่งที่กลายพันธุ์ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรมากกว่าเดลตาเดิมหรือไม่ ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีว่าจะมีปัญหา ขณะนี้เพียงแต่เรากลัวว่าตำแหน่งกลายพันธุ์นี้มีอยู่ในเบตาด้วย ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดู ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เข้า รพ.สนาม รักษาหายดี ไม่มีปัญหาอะไร แต่ต้องเก็บตัวอย่างคนที่มีความสัมพันธ์มาตรวจเพิ่มเติม

“ขณะนี้ไทยพบอัลฟาพลัส 18 ราย เดลตาพลัส AY.1 1 ราย 4.2 ยังไม่พบ เราตรวจ 400-500 ตัวอย่างส่งไปที่GISAID จากข้อมูลของ GISAID พบว่า อัลฟาพลัส ระบาดมากในกัมพูชา การที่มีการกลายพันธุ์ตำแหน่ง E484K พบได้ในเบตาและแกมมาเช่นเดียวกัน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการหลบภูมิ

เพราะฉะนั้นอิทธิฤทธิ์ของอัลฟาพลัส จึงอยู่ระหว่างอัลฟา กับเบตา และแกมมา หากมีเยอะในบ้านเราก็อาจหลบภูมิได้บ้าง แต่โชคดีที่ตัวอัลฟา ถูกเบียดโดยเดลตา อำนาจในการแพร่กระจายจึงไม่สูง อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่า มีที่อื่นด้วยหรือไม่อย่างไร และอัลฟาพลัสไม่ได้เชื้อใหม่ พบที่อังกฤษ เป็นประเทศแรกตั้งแต่ปลาย ธ.ค. 2563 “ นพ.ศุภกิจ กล่าว

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า การเฝ้าของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เชื่อว่า ขณะนี้ โควิดเริ่มแผ่วลง การปรับตัวของเชื้อส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ความรุนแรงเริ่มลดลงแม้จะแพร่ได้ก็ตาม เป็นสัญญาณค่อนข้างดี สุดท้ายจะเป็นโรคประจำถิ่นป่วยได้บ้าง

ส่วนค่าตรวจ RT-PCR ลดลงเรื่อยๆ จาก 2.3 พันบาท สปสช.ให้เบิก ค่าตรวจ 1,600 ดำเนินการ 700 เหลือ ค่าตรวจ 1,300 บาท ค่าดำเนินการ 100-300 บาท คือ ไม่เกิน 1,600 บาท ซึ่งในอนาคตจะต่ำลง เพื่อช่วยให้การเปิดประเทศค่าใช้จ่ายถูกลง ATK ที่อภ.จำหน่าย 40 บาท อุปสรรคก็จะน้อยลงทำให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เมื่อความจำเป็นการตรวจน้อยลงอาจไม่ต้องตรวจก็ได้ ต้องดูสถานการณ์ข้อเท็จจริง

โดย นายสาธิต กล่าวว่า รัฐบาลแน่วแน่ที่จะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา ตามที่นายกฯ ประกาศกรณีเปิดประเทศ 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ ไม่ต้องกักตัว มีหลักการ 4 ข้อ

คือ 1.ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 2.ตรวจ RT-PCR ผลลบก่อนเดินทาง 3.มาถึงแล้วต้องนอน รร. 1 คืนรอผลตรวจซ้ำ ถ้าลบเดินทางได้ทุกที่ในประเทศไทย 4 รร.ที่รับนักท่องเที่ยวเป็นซีลรูท โรงแรมถึงสนามบินนานาชาติ ไม่ไกลเกิน 2 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ส่วนเด็กตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อเดินทางมากับผู้ปกครอง พบบวกบ้าง หากบวกจะนำเข้าสู่การรักษา เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดคนในประเทศ สล็อตออนไลน์